Ulleres protecció

PROTECCIÓ OCULAR


Disposem d'equips de protecció ocular del Laboratori Pro-Safety by Essilor, garantides segons la norma UNEIX- EN 166, per a totes aquelles situacions en les quals una avaluació de riscos laborals les consideri necessàries.


Aquests equips són obligatoris en aquells llocs de treball en els quals existeix risc de projecció de partícules, abocament de líquids i en totes aquelles situacions en les quals una avaluació de riscos laborals ho consideri necessari.


La muntura i les lents que triem dependran del tipus de protecció que sigui necessari.

Aquest lloc web utilitza cookies pròpies i de tercers la finalitat de les quals és facilitar i possibilitar la navegació, el seu correcte funcionament i realitzar estadístiques de les visites dels usuaris.OK |