Ulleres lamarca

LAMARCA


Emoció, bellesa, poesia, elegància i originalitat, 5 paraules que defineixen la col·lecció de Lamarca Eyewear.

El desig de crear un producte únic, el somni de crear una col.lecció refinada.

Els models estan cuidats fins al mínim detall; el disseny, l'elecció dels colors i els treballs exclusius de cisellat,”termoformat” i encolat.

Aquesta manera de treballar parla d'una història de creativitat i artesania “made in Italy”, una expressió més del nostre amor pel detall i l’harmonia de colors.

“Policrome”: com un calidoscopi, les geometries i colors de la col·lecció creen equilibris visuals asimètrics i discrets. L'alternança de transparència i color dóna dinamisme a aquesta col·leccó de línies reinades.

“Fusioni”: fusió, unió i composició, tres conceptes que expressen l'estil d'aquesta col·lecció. Després d'anys d'investigació Lamarca Eyewear ha aconseguit obtenir un procés exclusiu d'encolat de fins a tres capes d'acetat que permeten combinacions originals i inusuals.

“Ceselli”: tot un desafiament. Lamarca proposa la tècnica de tall de diamants per treballar l'acetat. Les ulleres semblen esquitxades de pedreria, les diferents geometries, els patrons irregulars, les profunditats i les inclinacions de les incisions creen efectes de llum i recorden relleus de pedres precioses. Un treball manual que rendeix homenatges als orfebres.

“Intagli”: imagina el colorit plomatge dels galls dindis reals i els lloros i la iridescència de la mareperla ... veuràs el que volíem expressar amb aquesta col·lecció.

Es realitza amb un treball que és una reedició de la tècnica de talla feta a mà dels anys 50 i l'habilitat dels artesans de Lamarca Eyewear, combinada amb maquinària moderna per poder fer canvis de direcció, inclinacions, profunditat ... que li atorga l'encant a la col·lecció.

“Mosaic”: un complex treball d'encolat dóna lloc a aquesta col·lecció unisex. Amb efecte mosaic, seccions de colors i ombres creades amb una meticulosa preparació.

Aquest lloc web utilitza cookies pròpies i de tercers la finalitat de les quals és facilitar i possibilitar la navegació, el seu correcte funcionament i realitzar estadístiques de les visites dels usuaris.OK |